CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 40-TB/BCĐ Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh 17/01/2020
STT: 1 Số hiệu: 40-TB/BCĐ Tên văn bản: Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Ngày ban hành: 17/01/2020 Tải về: