CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 03-CĐ/TU Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 29/07/2020
STT: 1 Số hiệu: 03-CĐ/TU Tên văn bản: Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Ngày ban hành: 29/07/2020 Tải về: