CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 827-QĐ/TU Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố công khai dự toán nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 của khối Đảng tỉnh 22/12/2022
2 691-QĐ/TU Quyết định công bố công khai quyết toán nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Khối Đảng tỉnh 19/08/2022
3 616-QĐ/TU Quyết định 616-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 14/06/2022
4 21-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải cách tư pháp 12/05/2022
5 14-CTr/TU Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh 21/04/2022
6 20-KH/TU Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 05/04/2022
7 18-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 22/02/2022
8 09-KH/BTGTU Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2022 20/01/2022
9 424-TB/TU Thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chủ trương không tổ chức tiếp khách đến thăm, chúc Tết nhân dịp Xuân 2022 và Tết Nguyễn đán Nhâm Dần 18/01/2022
10 15-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung 27/12/2021
11 478-QĐ/TU Quyết định công bố công khai dự toán nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của khối Đảng tỉnh 23/12/2021
12 16-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 22/12/2021
13 8086/UBND-VX Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế. 21/12/2021
14 242-CV/TU Công văn về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 15/12/2021
15 31/2021/NQ-HDND Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung của Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị Quyết 75/2018/NQ-HDND ngày 19 tháng 7 năm 2021 11/12/2021
16 92/2021/NQ-HĐND Nghị Quyết v/v không thu học phí học kỳ I năm 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục thường xuyên gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định 11/12/2021
17 33/2021/NQ-HDND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định 11/12/2021
18 37/2021/NQ-HDND Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán theo Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định 11/12/2021
19 34/2021/NQ-HDND Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 11/12/2021
20 21/2021/NQ-HDND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 11/12/2021
STT: 1 Số hiệu: 827-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố công khai dự toán nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 của khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 22/12/2022 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 691-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định công bố công khai quyết toán nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 19/08/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 616-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định 616-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ngày ban hành: 14/06/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 21-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải cách tư pháp Ngày ban hành: 12/05/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 14-CTr/TU Tên văn bản: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Ngày ban hành: 21/04/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 20-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 Ngày ban hành: 05/04/2022 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 18-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 Ngày ban hành: 22/02/2022 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 09-KH/BTGTU Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2022 Ngày ban hành: 20/01/2022 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 424-TB/TU Tên văn bản: Thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chủ trương không tổ chức tiếp khách đến thăm, chúc Tết nhân dịp Xuân 2022 và Tết Nguyễn đán Nhâm Dần Ngày ban hành: 18/01/2022 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 15-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Ngày ban hành: 27/12/2021 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 478-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định công bố công khai dự toán nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 23/12/2021 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 16-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 Ngày ban hành: 22/12/2021 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 8086/UBND-VX Tên văn bản: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế. Ngày ban hành: 21/12/2021 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 242-CV/TU Tên văn bản: Công văn về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ngày ban hành: 15/12/2021 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 31/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung của Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị Quyết 75/2018/NQ-HDND ngày 19 tháng 7 năm 2021 Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 92/2021/NQ-HĐND Tên văn bản: Nghị Quyết v/v không thu học phí học kỳ I năm 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục thường xuyên gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 33/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 37/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán theo Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 34/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 20 Số hiệu: 21/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về: