CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 487-CV/BTGTU V/v tăng cường cung cấp thông tin cho Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh 10/05/2022
2 8086/UBND-VX Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế. 21/12/2021
3 242-CV/TU Công văn về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 15/12/2021
4 169-CV/TU Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh 31/08/2021
5 121-CV/TU Về việc triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy 17/06/2021
6 120 - CV/TU Về việc tăng cường công tác chỉ đạo kiểm soát tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh 16/06/2021
7 115-CV/TU V/v triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) 09/06/2021
8 864-CV/TU V/v công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 23/09/2020
9 854-CV/TU V/v mở đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 25/08/2020
10 842-CV/TU Về việc tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 30/07/2020
11 1435-CV/BTGTU Về việc tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 23/03/2020
12 3798-CV/BTCTU về việc báo cáo tiến độ đại hội 03/03/2020
13 1605/VPCP-KSTT Về việc đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương 03/03/2020
14 3774-CV/BTCTU Về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 25/02/2020
15 756-CV/TU Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra 31/01/2020
16 184/MTTQ-BTT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020
17 754-CV/BDVTU Về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra 31/01/2020
18 79-CV/TW Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra 29/01/2020
STT: 1 Số hiệu: 487-CV/BTGTU Tên văn bản: V/v tăng cường cung cấp thông tin cho Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ngày ban hành: 10/05/2022 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 8086/UBND-VX Tên văn bản: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế. Ngày ban hành: 21/12/2021 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 242-CV/TU Tên văn bản: Công văn về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ngày ban hành: 15/12/2021 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 169-CV/TU Tên văn bản: Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Ngày ban hành: 31/08/2021 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 121-CV/TU Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy Ngày ban hành: 17/06/2021 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 120 - CV/TU Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác chỉ đạo kiểm soát tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Ngày ban hành: 16/06/2021 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 115-CV/TU Tên văn bản: V/v triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) Ngày ban hành: 09/06/2021 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 864-CV/TU Tên văn bản: V/v công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Ngày ban hành: 23/09/2020 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 854-CV/TU Tên văn bản: V/v mở đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Ngày ban hành: 25/08/2020 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 842-CV/TU Tên văn bản: Về việc tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 Ngày ban hành: 30/07/2020 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 1435-CV/BTGTU Tên văn bản: Về việc tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 23/03/2020 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 3798-CV/BTCTU Tên văn bản: về việc báo cáo tiến độ đại hội Ngày ban hành: 03/03/2020 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 1605/VPCP-KSTT Tên văn bản: Về việc đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương Ngày ban hành: 03/03/2020 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 3774-CV/BTCTU Tên văn bản: Về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày ban hành: 25/02/2020 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 756-CV/TU Tên văn bản: Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra Ngày ban hành: 31/01/2020 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 184/MTTQ-BTT Tên văn bản: V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Ngày ban hành: 31/01/2020 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 754-CV/BDVTU Tên văn bản: Về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra Ngày ban hành: 31/01/2020 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 79-CV/TW Tên văn bản: Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra Ngày ban hành: 29/01/2020 Tải về: