CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 17/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 19/03/2020
2 184/MTTQ-BTT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020
STT: 1 Số hiệu: 17/HD-MTTQ-BTT Tên văn bản: Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 19/03/2020 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 184/MTTQ-BTT Tên văn bản: V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Ngày ban hành: 31/01/2020 Tải về: