CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 02-BS/BTGTU Sao lục Quyết định 2179 của BTGTW về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" 12/08/2019
STT: 1 Số hiệu: 02-BS/BTGTU Tên văn bản: Sao lục Quyết định 2179 của BTGTW về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" Ngày ban hành: 12/08/2019 Tải về: