CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 140-TB/VPTU Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và phát hành văn bản các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy 28/02/2020
2 259-BC/VPTU Báo cáo tình hình tháng 02 năm 2020 28/02/2020
3 249-BC/VPTU Báo cáo tình hình tháng 01 năm 2020 03/02/2020
4 248-BC/VPTU Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 30/01/2020
5 247-BC/VPTU Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 tết) 27/01/2020
6 03-HD/VPTU Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và tương đương, đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 07/01/2020
7 04-HD/VPTU Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 07/01/2020
8 03-HD/VPTU Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và tương đương; đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 07/01/2020
9 04-HD/VPTU Hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 07/01/2020
10 55 - CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về việc tăng cường việc lãnh đạo , chỉ đạo ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đại bàn tỉnh 31/05/2019
STT: 1 Số hiệu: 140-TB/VPTU Tên văn bản: Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và phát hành văn bản các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Ngày ban hành: 28/02/2020 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 259-BC/VPTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình tháng 02 năm 2020 Ngày ban hành: 28/02/2020 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 249-BC/VPTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình tháng 01 năm 2020 Ngày ban hành: 03/02/2020 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 248-BC/VPTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Ngày ban hành: 30/01/2020 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 247-BC/VPTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 tết) Ngày ban hành: 27/01/2020 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 03-HD/VPTU Tên văn bản: Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và tương đương, đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày ban hành: 07/01/2020 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 04-HD/VPTU Tên văn bản: Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày ban hành: 07/01/2020 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 03-HD/VPTU Tên văn bản: Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và tương đương; đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày ban hành: 07/01/2020 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 04-HD/VPTU Tên văn bản: Hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày ban hành: 07/01/2020 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 55 - CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về việc tăng cường việc lãnh đạo , chỉ đạo ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đại bàn tỉnh Ngày ban hành: 31/05/2019 Tải về: