CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Ngày 13/4/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1469 - CV/BTGTU về hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu nội dung Công văn này.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Tạp...
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong 2 ngày 29 và 30/6/2020, Đảng bộ xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và sự có mặt của 132 đại biểu chính thức đại diện cho 276 đảng viên của 18 chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.