CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 424-TB/TU Thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chủ trương không tổ chức tiếp khách đến thăm, chúc Tết nhân dịp Xuân 2022 và Tết Nguyễn đán Nhâm Dần 18/01/2022
2 283/TB-VPCP Thông báo 283/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng tại cuộc họp phòng, chống COVID-19 08/08/2020
3 164/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 23/04/2020
4 173-TB/TW Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 06/04/2020
5 122/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 24/03/2020
6 1671-TB/TU Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 11/03/2020
7 86/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ về phòng, chống dịch COVID-19 06/03/2020
8 140-TB/VPTU Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và phát hành văn bản các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy 28/02/2020
9 1659-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương và địa điểm xây dựng cầu kết nối từ Trung tâm hành chính xã An Trung đến xã An Dũng mới, huyện An Lão 27/02/2020
10 1653-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 19/02/2020
11 1648-TB/TU Thông báo phân công chuẩn bị một số nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 14/02/2020
12 1647-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về địa điểm kết nối giao thông tuyến Phú Văn, Ân Thạnh (Hoài Ân) - Trung Lương, Bồng Sơn (Hoài Nhơn) 12/02/2020
13 1635-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra 03/02/2020
14 40-TB/BCĐ Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh 17/01/2020
15 1629-TB/TU Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam khảo sát, nghiên cứu, bổ sung quy hoạch nhà máy điện gió tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 15/01/2020
16 1630-TB/TU Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã" 15/01/2020
17 1327-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của TTTU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 30/07/2019
STT: 1 Số hiệu: 424-TB/TU Tên văn bản: Thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chủ trương không tổ chức tiếp khách đến thăm, chúc Tết nhân dịp Xuân 2022 và Tết Nguyễn đán Nhâm Dần Ngày ban hành: 18/01/2022 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 283/TB-VPCP Tên văn bản: Thông báo 283/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng tại cuộc họp phòng, chống COVID-19 Ngày ban hành: 08/08/2020 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 164/TB-VPCP Tên văn bản: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 23/04/2020 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 173-TB/TW Tên văn bản: Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng Ngày ban hành: 06/04/2020 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 122/TB-VPCP Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 24/03/2020 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 1671-TB/TU Tên văn bản: Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Ngày ban hành: 11/03/2020 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 86/TB-VPCP Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 06/03/2020 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 140-TB/VPTU Tên văn bản: Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và phát hành văn bản các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Ngày ban hành: 28/02/2020 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 1659-TB/TU Tên văn bản: Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương và địa điểm xây dựng cầu kết nối từ Trung tâm hành chính xã An Trung đến xã An Dũng mới, huyện An Lão Ngày ban hành: 27/02/2020 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 1653-TB/TU Tên văn bản: Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ngày ban hành: 19/02/2020 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 1648-TB/TU Tên văn bản: Thông báo phân công chuẩn bị một số nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Ngày ban hành: 14/02/2020 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 1647-TB/TU Tên văn bản: Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về địa điểm kết nối giao thông tuyến Phú Văn, Ân Thạnh (Hoài Ân) - Trung Lương, Bồng Sơn (Hoài Nhơn) Ngày ban hành: 12/02/2020 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 1635-TB/TU Tên văn bản: Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra Ngày ban hành: 03/02/2020 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 40-TB/BCĐ Tên văn bản: Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Ngày ban hành: 17/01/2020 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 1629-TB/TU Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam khảo sát, nghiên cứu, bổ sung quy hoạch nhà máy điện gió tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ Ngày ban hành: 15/01/2020 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 1630-TB/TU Tên văn bản: Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã" Ngày ban hành: 15/01/2020 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 1327-TB/TU Tên văn bản: Thông báo ý kiến chỉ đạo của TTTU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Ngày ban hành: 30/07/2019 Tải về: