CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

THƯ NGỎ

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đảng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2020.

Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh có 6 chuyên mục chính: Giới thiệu; Tin tức; Tin hoạt động cơ sở; Tra cứu văn bản; Văn kiện - Tư liệu; Hướng dẫn nghiệp vụ. Đây sẽ là kênh thông tin quan trọng, góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Giới thiệu, quảng bá về quê hương và con người Bình Định đến bạn bè trong và ngoài tỉnh…

Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh bước đầu đi vào hoạt động, chắc chắn sẽ còn nhiều hạn chế, thiếu sót về nội dung và hình thức. Vì vậy, Ban Biên tập rất mong cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đọc, chia sẻ và góp ý để Ban Biên tập tiếp thu, hoàn chỉnh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Trân trọng!

                                                    
                                                                                            Ban Biên tập 

                                                                Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Cho đến nay, thông qua các đợt khai quật khảo cổ học người ta đã xác định được cách đây trên 2000 năm trên vùng đất Bình Định ngày nay đã có cư dân văn hóa Sa Huỳnh sinh sống. Từ đầu Công nguyên (năm 192) trên dải đất...