CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 527-BC/BDVTW Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên 05/02/2020
STT: 1 Số hiệu: 527-BC/BDVTW Tên văn bản: Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên Ngày ban hành: 05/02/2020 Tải về: