CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đảng bộ tỉnh Bình Định
23-09-2022
17-07-2019
Khi chi bộ đầu tiên ra đời (3/1930), nhân dân Bình Định đã đi theo Đảng không ngừng đứng lên, từ các phong trào đấu tranh dân sinh dân chủ (1930-1931, 1933-1935, 1936-1939…) tiến lên cùng cả nước làm nên Cách mạng tháng Tám huy...