CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và sự vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính yếu, quyết định nhiều vấn đề cốt lõi đối với công tác xây dựng Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là kim chỉ nam cho đội ngũ lãnh đạo, đảng viên hướng tới, học tập, làm theo, để tự rèn luyện, trau dồi, tu dưỡng ngày càng trong sạch, tiến bộ, góp phần để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”(1).
Thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2024
Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 29/6/2024 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập:
Số người đang truy cập: