CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

UBND tỉnh họp kiểm tra, đôn đốc việc khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án giao thông trọng điểm
Chiều 29.9, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư các dự án giao thông do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh, Sở GTVT làm chủ đầu tư và Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam...
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng
Đoàn kết tôn giáo là một trong những nội dung đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Luận giải vấn đề này có ý nghĩa sâu sắc trong quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập:
Số người đang truy cập: