CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 81-QĐ/UBKTTU Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 07/03/2018
2 01-HD/UBKTTU Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ 25/10/2017
STT: 1 Số hiệu: 81-QĐ/UBKTTU Tên văn bản: Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Ngày ban hành: 07/03/2018 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 01-HD/UBKTTU Tên văn bản: Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ Ngày ban hành: 25/10/2017 Tải về: