CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 259-BC/VPTU Báo cáo tình hình tháng 02 năm 2020 28/02/2020
2 527-BC/BDVTW Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên 05/02/2020
3 249-BC/VPTU Báo cáo tình hình tháng 01 năm 2020 03/02/2020
4 248-BC/VPTU Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 30/01/2020
5 247-BC/VPTU Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 tết) 27/01/2020
6 366-BC/BTCTU Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện 12/08/2019
7 273-BC/TU Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về "đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" 30/07/2019
STT: 1 Số hiệu: 259-BC/VPTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình tháng 02 năm 2020 Ngày ban hành: 28/02/2020 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 527-BC/BDVTW Tên văn bản: Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên Ngày ban hành: 05/02/2020 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 249-BC/VPTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình tháng 01 năm 2020 Ngày ban hành: 03/02/2020 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 248-BC/VPTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Ngày ban hành: 30/01/2020 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 247-BC/VPTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 tết) Ngày ban hành: 27/01/2020 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 366-BC/BTCTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện Ngày ban hành: 12/08/2019 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 273-BC/TU Tên văn bản: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về "đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" Ngày ban hành: 30/07/2019 Tải về: