CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chính trị
05-10-2022
Trên chặng đường phát triển của mình, xuất bản với tính chất là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng có nhiệm vụ quan trọng trong phổ biến, giới thiệu tri thức...
04-10-2022
Tinh thần, phương pháp đấu tranh của V.I.Lênin vẫn soi rọi, định hướng cho nhiệm vụ “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị...” ở...
03-10-2022
Hội nghị Trung ương lần thứ sáu nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
03-10-2022
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị lần này là để chúng ta hoàn thiện về cơ bản việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội...
29-09-2022
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị mà chủ yếu và trực tiếp là Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam.
29-09-2022
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị mà chủ yếu và trực tiếp là Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam.
27-09-2022
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phò chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thử dân sự tỉnh yêu cầu:
27-09-2022
Trước tình hình bão số 4 đang diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh, ảnh hưởng lớn đến nhiều tỉnh thành trong nước, sáng 27.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó khẩn cấp bão số 4 với các tỉnh:...
26-09-2022
Ngày 26.9, UBND tỉnh Bình Định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão Noru (cơn bão số 4), do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng ban; đặt trụ sở hoạt động tại UBND phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn.
Các tin liên quan