CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lịch sử đảng bộ tỉnh
20-10-2020
Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Bình Định đến nay đã trải qua 19 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một sự kiện chính trị quan trọng, là mốc son đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp Đại hội đại biểu...