CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Mặt trận và các đoàn thể
Ngày 4/5, tại hội trường UBND xã Mỹ Trinh và Mỹ Hiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực...
Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 của...
Ngày 28/4, tại xã Cát Hanh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt...