CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lịch sử đảng bộ tỉnh
19-06-2024
Tập sách “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định (2005 - 2020)” được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành vào tháng 12/2023. Nội dung tập sách tập hợp, ghi chép có hệ thống các sự kiện lịch sử nổi bật về sự lãnh...
20-10-2020
Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Bình Định đến nay đã trải qua 19 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một sự kiện chính trị quan trọng, là mốc son đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp Đại hội đại biểu...
Các tin liên quan