CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Thông báo mời tham gia gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán
Thứ sáu 26/01/2024 15:27

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định phát hành Thông báo số 100-TB/VPTU ngày 24/01/2024 về việc mời tham gia gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán thuộc dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025” (dự án 27).

Xem toàn văn Thông báo tại đây!

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định