CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hướng dẫn nghiệp vụ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Bộ Thông tin và Truyền thông
Thứ tư 08/06/2022 07:24

Cuốn Cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở các bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thực tiễn của những người đã trăn trở, đã trực tiếp tham gia hoạch định cơ chế, chính sách, chiến lược và thực thi chuyển đổi số, với sự chung tay, giúp sức, kế thừa tri thức của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nhân Việt Nam. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu Cẩm nang Chuyển đổi số - Bộ Thông tin và Truyền thông

Các tin liên quan