CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Chủ nhật 19/05/2024 08:17

Sáng 17/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị, Tổng Biên tập Báo Bình Định, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua sơ kết 3 năm cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng; trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng được phát huy; chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tinh thần phục vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên so với trước. Nhiều vấn đề khó, phức tạp nảy sinh trên địa bàn được tập trung giải quyết, có kết quả rõ rệt. Công tác tuyên truyền về học tập, làm theo và nêu gương theo Bác; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chú trọng; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhấn mạnh: Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, của địa phương. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những vấn đề quan trọng, khâu trọng yếu, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm để tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết có hiệu quả; tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề với những nội dung thiết thực, phù hợp với  nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, chú trọng xây dựng và phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo để phổ biến, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ… tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của tỉnh có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân của tỉnh có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Tại Hội nghị, đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 20 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Thanh Thảo