CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Thông báo mời tham gia gói thầu: Chi phí thẩm định giá thiết bị
Thứ sáu 26/01/2024 15:30

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định phát hành Thông báo số 99-TB/VPTU ngày 24/01/2024 về việc Thông báo mời tham gia gói thầu: Chi phí thẩm định giá thiết bị thuộc dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025” (dự án 27).

Xem toàn văn thông báo tại đây!

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định