CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
08-07-2024
Ngày 01/7/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
11-06-2024
Ngày 04/6/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 109-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
30-05-2024
Đồng chí Hoàng Đình Giong, người dân tộc Tày, sinh ngày 01/6/1904 tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, sau thôn Nà Toàn, xã Xuân Phách (nay phường Đề Thám), thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Từ khi còn nhỏ, Hoàng Đình Giong là một...
08-05-2024
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)”. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định giới thiệu toàn văn...
26-04-2024
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)”. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định giới thiệu toàn văn Đề...
25-04-2024
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành “Đề cương truyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024)”. Trang thông tin điện tử Đảng bộ...
25-04-2024
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia...