CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đảng bộ tỉnh Bình Định
THƯ NGỎ
Thứ sáu 23/09/2022 16:46

THƯ NGỎ

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đảng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2020.

Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh có 6 chuyên mục chính: Giới thiệu; Tin tức; Tin hoạt động cơ sở; Tra cứu văn bản; Văn kiện - Tư liệu; Hướng dẫn nghiệp vụ. Đây sẽ là kênh thông tin quan trọng, góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Giới thiệu, quảng bá về quê hương và con người Bình Định đến bạn bè trong và ngoài tỉnh…

Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đã dần là kênh thông tin tổng hợp các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… đáp ứng yêu cầu thông tin của bạn đọc; các chuyên mục đã ngày càng phong phú; tin, bài ngày càng cập nhật kịp thời hơn và đã nhận được sự tin tưởng, quan tâm của bạn đọc. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chắc chắn sẽ còn nhiều hạn chế, thiếu sót về nội dung và hình thức. Vì vậy, Ban Biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đọc, chia sẻ và góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để Ban Biên tập tiếp thu, hoàn chỉnh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Trân trọng!


Ban Biên tập

Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định