CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với “Ngày hội Biên phòng toàn dân”
Thứ ba 30/01/2024 16:22

5 năm qua (giai đoạn 2019 – 2024), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)  Việt Nam tỉnh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Hồ Sĩ Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tham luận tại Hội nghị

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân"; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Bộ đội Biên phòng để huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hàng năm, đã phối hợp tổ chức các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại các địa phương tuyến biển của tỉnh. Thông qua ngày hội, đã tổ chức trao tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng bê giống cho hàng trăm hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết trong chương trình: "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Mái ấm biên cương" cho chiến sĩ bộ đội biên phòng, xây dựng các công trình dân sinh (nước sạch, trạm y tế, trường học phòng đọc biên giới...) cho người dân nghèo tuyến biển... trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhờ đó, đã góp phần thắt chặt tình quân – dân, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới biển. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới; phát động các phong trào thi đua hướng về biên giới, biển, đảo mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như: Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên và an ninh trật tự thôn, làng biên giới, hải đảo”, mô hình "Tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn", "Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển”, mô hình “Vận động Nhân dân không đánh bắt xa bờ, xâm phạm lãnh hải nước ngoài"... Theo đó, toàn tỉnh thành lập hơn 150 tổ tự quản an ninh trật tự, trong đó có hơn 30 tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới biển; xây dựng hàng chục tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thành lập các nghiệp đoàn nghề cá... Qua hoạt động của các phong trào, mô hình tổ tự quản nói trên, đã góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở khu vực biên giới biển, hải đảo vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Có thể khẳng định rằng 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân ở biên giới, hải đảo và tuyến biển tham gia, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, dân - quân trong tỉnh. Nhờ đó, Ngày Biên phòng toàn dân đã trở thành “Ngày hội Biên phòng toàn dân”.

Bảo Giang