CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kỳ thi NNCC, THVC 2023
23-09-2023
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II năm 2023
22-09-2023
Thông báo số 02-TB/HĐTNNCC,THVC về việc triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II năm 2023
13-09-2023
Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 phát hành nội dung ôn thi Môn chuyên môn, nghiệp vụ
11-09-2023
Kế hoạch số 01-KH/HĐTNNCC, THVC ngày 07/9/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023