CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quốc phòng - An ninh
Huy động cả hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân tham gia hiệu quả vào việc bảo vệ biên giới, biển đảo
Thứ ba 30/01/2024 15:48

Sáng 30.1, tại TP Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (2019 - 2024). Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tuyến biển của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.P

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực mọi mặt ở khu vực biên giới biển; lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, chính quyền địa phương tuyến biển và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều mô hình, việc làm hay, hiệu quả, thiết thực. Nhờ đó, huy động được cả hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh tham gia hiệu quả vào việc bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới biển được xây dựng vững chắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng BĐBP, các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được qua 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và ban, ngành các cấp, đã luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, hiệu quả trong xây dựng và phát triển kinh tế, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới biển đảo của tỉnh. Từ đó, tạo cho bộ mặt nông thôn miền biển của tỉnh có nhiều chuyển biến, tiến bộ; KT-XH có bước phát triển khá, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. “Kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng phòng tuyến nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ tài nguyên môi trường và lợi ích quốc gia trên biển, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh”, đồng chí Phạm Anh Tuấn đánh giá.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng BĐBP, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới, phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo của tỉnh. Các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, luôn coi trọng công tác phối hợp, hiệp đồng, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng ở khu vực biên giới biển và công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Riêng lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục là lực lượng nòng cốt, làm tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là tình hình trên biển để chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác biên phòng trong tình hình mới. Các tổ chức chính trị, xã hội cùng tham gia với lực lượng BĐBP để chương trình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo” được lan tỏa sâu rộng hơn nữa. “Mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải là một cán bộ dân vận khéo để xây thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, để người dân nắm và đồng thuận với các kế hoạch, chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh, nhất là các địa phương có các dự án trọng điểm”, đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: H.P

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: H.P

Dịp này, 47 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 đã được UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, BĐBP tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

HỒNG PHÚC - Nguồn Báo Bình Định