CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quốc phòng - An ninh
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Thứ ba 14/03/2023 14:08

Những thành quả đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Sáng 13.3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Ảnh: HỒNG PHÚC

Thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt hiệu quả cao

Báo cáo kết quả quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của Tỉnh ủy cho thấy, sau 10 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và BVTQ.

Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; chủ động tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả quy chế kết hợp phát triển KT-XH gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Thành Hải cho biết: Tỉnh đã đầu tư một nguồn lực khá lớn và tăng dần theo từng năm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, các công trình phòng thủ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch; cơ sở vật chất được bổ sung, nâng cấp. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành Đề án xây dựng nhà làm việc ban CHQS cấp xã, đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng quân sự ở cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Văn Nam thông tin: Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đi vào nhiều lĩnh vực đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong mỗi gia đình, cộng đồng. Qua đó, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố, làm nền tảng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp quân đội, CA. Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, lịch sử quân đội và địa phương; giữ vững và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn. Hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ngày càng nâng cao, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển KT-XH...

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Định tuần tra bảo vệ vững chắc khu vực biên giới biển của tỉnh. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, trung tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Định đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho rằng những thành quả mà tỉnh đã đạt được thể hiện rõ trên các mặt: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; nhiệm vụ phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh được gắn kết chặt chẽ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đồng thời, công tác xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được quan tâm đúng mức; việc phát triển và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ được lan tỏa sâu rộng.

“Bài học kinh nghiệm đặt ra là tỉnh phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng toàn diện các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, lấy tiềm lực chính trị tinh thần làm nền tảng, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, lâu  dài, giữ vai trò quyết định chất lượng xây dựng sức mạnh tổng hợp BVTQ”, trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của tỉnh. BVTQ được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, MTTQ, hội, đoàn thể trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tranh thủ khai thác các nguồn lực để phát triển KT-XH, tăng cường quốc phòng, an ninh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.   

 

“Người dân là trung tâm trong quá trình phát triển, LLVT là nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Vì vậy, Bình Định cần tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, không ngừng chăm lo, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Trung tướng NGUYỄN VĂN GẤU

 

 

“Bình Định sẽ kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”.   

 Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

 

 

HỒNG PHÚC - Nguồn Báo Bình Định