CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quốc phòng - An ninh
Tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương
Thứ tư 15/02/2023 08:42

Ngày 14.2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối với 78 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Bình Định. Tham dự điểm cầu tại tỉnh còn có đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Định. Ảnh: H.P

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022, công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương đã được triển khai toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng; tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với các chiến lược về quốc phòng an ninh, chú trọng khu vực biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm. Công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ được quan tâm, chú trọng, làm cho thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

Tại Bình Định, các sở, ban, ngành, các địa phương cũng đã chủ động phối hợp trong triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển KT-XH gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các nội dung công tác về quốc phòng, giao quân, duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng đều đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát huy những thành quả năm 2022, bước sang năm 2023, các bộ, ngành trung ương, quân khu, địa phương sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về quốc phòng quân sự; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị, trong thời gian tới, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương quan tâm phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong xây dựng các dự án luật; đầu tư xây dựng thành phần, thế trận quân sự của khu vực phòng thủ, có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình xây dựng; đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, bảo đảm thực chất và hiệu quả. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc...

HỒNG PHÚC - Nguồn Báo Bình Định