CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quốc phòng - An ninh
Chủ động phòng ngừa, hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ
Thứ hai 09/05/2022 16:55

Đó là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra trong Công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô năm 2022 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị các điều kiện về lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra. Chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; củng cố, xây dựng, nâng cao khả năng, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành; đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” ngay tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2021 đến 14/4/2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ước tính hơn 58 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn tỉnh còn xảy ra 16 vụ sự cố chạm, chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và các vụ cháy rơm, rác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của nhân dân.

Ngọc Hà