CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Thứ năm 16/02/2023 16:07

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRANG THÔNG TIN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu về

TRANG THÔNG TIN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

nhấn vào đường dẫn sau:

https://luatdatdai.monre.gov.vn/

làm theo hướng dẫn trên giao diện của Trang

 

 

 

Các tin liên quan