CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chính trị
Chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
Thứ năm 11/07/2024 07:36

Sáng 10.7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có các đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Thường trực UBKT Tỉnh ủy; các Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định. Ảnh: N.Q

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác KTGS; thể chế về công tác KTGS và kỷ luật Đảng tiếp tục được hoàn thiện.

Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS năm 2024. Nội dung KTGS tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung hoàn thành kiểm tra, thanh tra gói thầu, dự án do Công ty CP Tiến bộ quốc tế thực hiện; rà soát và kịp thời kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các DN có liên quan thực hiện. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác KTGS và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận những kết quả đạt được; phân tích một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị, đưa ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chương trình KTGS năm 2024 và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

KTGS, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định một cách nghiêm túc, thận trọng; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm...; thực hiện hiệu quả việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

N.QUÝ - Nguồn Báo Bình Định