CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chính trị
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Thứ ba 19/09/2023 13:38

Sáng 19.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời thảo luận, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết từ nay đến cuối nhiệm kỳ. 

Quang cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tọa chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các ban Xây dựng Đảng của Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong điều kiện có những thuận lợi, song khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thuận lợi là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, những thành quả của nhiệm kỳ trước để lại. Kinh tế của đất nước, của tỉnh tiếp tục phát triển, chính trị xã hội ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước không ngừng được củng cố.

Song, bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, tỉnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, đó là tác động chưa từng có tiền lệ của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình kinh tế - chính trị, xung đột vũ trang trên thế giới.     

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ, chính quyền, dân và quân trong tỉnh đã đoàn kết, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19; nỗ lực triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị; chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng KT-XH, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, tăng cường thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, cải thiện năng lực cạnh tranh; xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; kiên quyết đấu tranh, xử lý sai phạm, khắc phục yếu kém… những nỗ lực ấy đã mang lại những kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá thực chất kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, phân tích những mặt đã làm được, chưa làm được, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, qua đó bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

“Để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để Hội nghị thành công tốt đẹp”, đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Tiềm năng, lợi thế của tỉnh được phát huy

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trình bày tại Hội nghị đánh giá: Nhìn chung, qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp, các ngành, các địa phương, của quân và dân, Bình Định đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực; tiềm năng, lợi thế của tỉnh được phát huy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: Cơ cấu kinh tế, tính đến tháng 6.2023: Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản 28,3%; công nghiệp - xây dựng 29,6%, dịch vụ 37,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,4% (chỉ tiêu đến năm 2025: nông, lâm nghiệp, thủy sản 23,4%; công nghiệp - xây dựng 31,8%; dịch vụ 39,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 5,2%). Thu ngân sách trên địa bàn, năm 2021: 14.608 tỷ đồng, năm 2022: 15.722,9 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023: 5.722,7 tỷ đồng, ước cả năm 2023 khoảng 13.650 tỷ đồng (chỉ tiêu đến năm 2025 đạt trên 16.000 tỷ đồng).

Tổng kim ngạch xuất khẩu: Năm 2021: 1,418 tỷ USD; năm 2022: 1.611 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2023: 730 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu 2 năm rưỡi hơn 3,7 tỷ USD, đạt 62,6% so với chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 trên 6 tỷ triệu USD).

Tỷ lệ đô thị hóa năm 2021 đạt 46,1%, năm 2022 đạt 46,3%, đến tháng 6.2023 đạt 46,3% (chỉ tiêu đến năm 2025 đạt từ 45,3% trở lên).

Đến tháng 6.2023, đã có 84 xã/tổng số 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 91,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 96 xã); có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 47,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 36 xã); có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 71,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu đến năm 2025 có 7 đơn vị cấp huyện).

Tỷ lệ người tham gia BHYT so với dân số: Năm 2021 đạt 96,6%, năm 2022 đạt 96%, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 95,2%, cả năm 2023 ước đạt 96% (chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 95%).

Tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động đến tháng 6 năm 2023 là 148.170 người, chiếm tỷ lệ 17,6% lực lượng trong độ tuổi lao động; năm 2023 ước đạt 18,2% (chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 20,5%). Tiếp tục duy trì 100% trạm y tế xã có bác sĩ.

Đến tháng 6 năm 2023, số trường đạt chuẩn quốc gia là 415/626 trường, chiếm tỷ lệ 66,3% (chỉ tiêu đến năm 2025 đạt trên 70%).

Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho khoảng 28.432 lao động (chỉ tiêu là 30.000 lao động hàng năm).

Đến cuối năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều tỉnh còn 9%, giảm 2,3% so với cuối năm 2021.

Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3,1%/năm (chỉ tiêu bình quân hằng năm đạt trên 4%). Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn.

Tính đến tháng 6.2023, quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt hơn 54.442 tỷ đồng, xếp thứ 6/14 tỉnh, thành miền Trung (tăng 1 bậc so với năm 2019); GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt hơn 70,6 triệu đồng, xếp thứ 7/14 tỉnh, thành miền Trung (giữ nguyên vị trí so với năm 2019). Đến tháng 6.2023, thu nội địa đạt 5.460 tỷ đồng, xếp thứ 7/14 tỉnh, thành miền Trung (giữ nguyên vị trí so với năm 2019). 

Các đại biểu lắng nghe Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Kinh tế phát triển chưa bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế của tỉnh tuy phát triển nhưng chưa bền vững; tổng sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân hằng năm tăng thấp (6,6%/năm so với chỉ tiêu 7 - 7,5%/năm); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ chậm, chưa có đột phá. Công nghiệp phát triển chưa bền vững; chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao.

Hạ tầng KT-XH trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhưng nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai một số công trình trọng điểm còn chậm. Công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn; DN chủ yếu quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; chưa thu hút được nhiều dự án lớn, các DN đầu tàu tạo động lực phát triển. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp còn thấp.

Ngành Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng, tiêu thụ; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún; một số chính sách, chương trình, đề án phát triển nông nghiệp triển khai chưa thật sự hiệu quả; giá của nhiều mặt hàng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm, khó tiêu thụ, giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao; dịch bệnh trên động vật vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tình trạng cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm đất đai, khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản vẫn còn xảy ra. Hoạt động khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài vẫn chưa chấm dứt.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường ở một số địa phương có mặt chưa chặt chẽ; tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường tại một số cụm, điểm công nghiệp, làng nghề và khu chăn nuôi tập trung chưa được khắc phục triệt để.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Du lịch có bước phát triển nhưng loại hình và sản phẩm du lịch chưa đa dạng; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch chưa cao; công tác tuyên truyền, quảng bá chưa đáp ứng yêu cầu.

Tình hình ANTT trên địa bàn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Một số đơn vị, địa phương chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn chậm...

Công tác phối hợp, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh thiếu chặt chẽ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của một số đơn vị còn hạn chế.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy đảng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng có nơi còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa cao; kết nạp đảng viên mới chưa đạt kế hoạch đề ra.

Một số cấp ủy chưa quan tâm sâu sát đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổng kết thực tiễn, vận dụng và phát triển lý luận chưa được quan tâm đúng mức. Công tác dự báo, định hướng dư luận về những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân có lúc, có nơi chưa thật sâu sát, chưa kịp thời; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội còn hạn chế. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao…

Phát huy ý chí, truyền thống cách mạng, khát vọng vươn lên

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy ý chí, truyền thống cách mạng, khát vọng vươn lên, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến 2025 tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Trong đó, tập trung những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục rà soát, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động về phát triển công nghiệp đã ban hành, nhất là các quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành đã phê duyệt. Phát triển các khu công nghệ cao, nhằm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển sản xuất.

Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, nhất là Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định; đôn đốc các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn, dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE và các dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió...

Tập trung thu hút nhà đầu tư có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào các ngành, lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn như: Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, công nghiệp thân thiện với môi trường, phát triển năng lượng sạch, công nghiệp chế biến gắn với sản xuất và tiêu thụ nông - lâm - thủy sản... Tăng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của tỉnh đến các đại lý, nhà phân phối, nhà sản xuất trong và ngoài nước để tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm mang tính đặc thù, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh.

Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch. Tiếp tục triển khai các dự án khoa học, công nghệ có quy mô lớn, tác động mạnh mẽ đến năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trọng điểm của tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ theo quy định và các giải pháp phát triển nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản bền vững gắn với công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất cho các tổ chức và cá nhân theo quy định.

Tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào khai thác các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thu hút các dự án du lịch quy mô lớn, hiện đại để nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, cơ sở vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp và các dịch vụ du lịch phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá thương hiệu du lịch, lấy điểm nhấn là “Quy Nhơn - điểm đến hàng đầu của Đông Nam Á, trung tâm văn hóa của vùng”; triển khai chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Bình Định với các tỉnh, thành phố, DN trong và ngoài nước.

Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Coi trọng xã hội hóa đầu tư để phát triển hạ tầng KT-XH, nhất là đối với hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng dịch vụ du lịch, logistics.

Triển khai quy hoạch và thực hiện các đề án phát triển giao thông nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn, nhất là hệ thống giao thông kết nối giữa các vùng, các địa phương trong tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các tuyến đường tỉnh, đường giao thông nội thị, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng...

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự hàng năm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo dõi, nắm chắc tình hình, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phát hiện và xử lý kịp thời các loại tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp kiềm chế và giảm thiểu TNGT, phòng, chống cháy nổ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo...

* * *

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Tham gia thảo luận, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng chia sẻ rằng những kết quả đã đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã khẳng định sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, đặc biệt là diện mạo của nhiều địa phương đã có sự thay đổi lớn nhờ ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông. 

Bí thư Thị ủy An Nhơn Mai Việt Trung nêu ý kiến tỉnh cần tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện, quyết liệt trong thực hiện các nội dung về chuyển đổi số, nhất là vấn đề xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ phát triển KT-XH, tạo ra giá trị mới.

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm Trương đề nghị tỉnh cần có cơ chế đủ mạnh để không còn lực cản nào ngăn trở tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ.

Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Lê Bình Thanh kiến nghị tỉnh quan tâm để phát triển các khu, cụm công nghiệp và thu hút các dự án về du lịch.

Bí thư Huyện ủy An Lão Nguyễn Xuân Vĩnh cho biết huyện sẽ phấn đấu mỗi năm giảm 9% hộ nghèo.

Hầu hết các ý kiến tham gia thảo luận thống nhất với đánh giá của Báo cáo trình tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận cũng đã tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, tồn tại: Kinh tế phát triển nhưng chưa thật bền vững, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; sản xuất - kinh doanh còn gặp khó khăn; tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm còn chậm; công tác thu hút đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là thu hút các dự án động lực; một số chủ trương, chính sách đề ra chưa thật sự hiệu quả.

Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Hoàng Nghi chia sẻ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, tỉnh cần cố gắng tạo nguồn thu ngân sách nhằm đảm bảo nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, tạo đà thúc đẩy phát triển KT-XH những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Hải cho biết Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến tiến độ thu ngân sách nhà nước, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Giám đốc Sở KH&CN Lê Công Nhường cho biết qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác nghiên cứu khoa học đã gắn kết với thực tiễn và có hiệu quả ứng dụng cao, có tác động tích cực đến các lĩnh vực đời sống KT-XH.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Thọ đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, thực hiện hoàn thành, đảm bảo chất lượng, đúng quy định chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh chủ động, tích cực, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn chia sẻ rằng nếu không quyết tâm phấn đấu, chúng ta sẽ thụt lùi. Do đó, phải biết tận dụng mọi cơ hội, vận dụng linh hoạt vào thực tế để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển KT-XH của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ; tăng thu ngân sách; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tích cực thực hiện chuyển đổi số; ưu tiên các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác xây dựng đảng; xây dựng chính quyền; thực hiện tốt công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các hội, đoàn thể; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng...

NHÓM PHÓNG VIÊN XÂY DỰNG ĐẢNG - Nguồn Báo Bình Định