CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chính trị
Phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thứ năm 14/09/2023 16:28

Sáng ngày 14/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và Phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị: về phía Ban Nội chính Trung ương có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ Trưởng, Vụ Địa phương II và đồng chí Lê Văn Hạnh, Phó Vụ Trưởng, Vụ Nghiên cứu tổng hợp. Về phía địa phương có các đồng chí: Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 240 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị và hơn 5.000 đại biểu tại 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố, 159 điểm cầu xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hân)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tập trung phổ biến, quán triệt 05 nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là: (1) Vì sao Ban Nội chính Trung ương đề xuất biên soạn, xuất bản Cuốn sách; (2) Quá trình biên soạn Cuốn sách; (3) Bố cục của Cuốn sách; (4) Những giá trị cốt lõi của Cuốn sách; (5) Những điểm mới, những điểm khác biệt của Cuốn sách. Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết việc biên soạn Tác phẩm này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trong 10 năm qua kể từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban. Kết cấu nội dung của Tác phẩm gồm ba phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của các chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung Tác phẩm (Ảnh: Nguyễn Hân)

Nội dung Tác phẩm có giá trị, ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần làm sáng rõ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng, hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trở thành “kim chỉ nam” cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt và thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hân)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã quan tâm, dành thời gian về dự và truyền đạt, quán triệt những nội dung quan trọng của Tác phẩm và các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng chí Bí thư khẳng định rằng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đồng thời nhấn mạnh Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Tác phẩm thực sự có ý nghĩa truyền cảm hứng, đồng thời, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đề ra quan điểm chỉ đạo và hệ thống giải pháp đúng đắn, toàn diện nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sau Hội nghị này cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về nội dung cốt lõi của Tác phẩm; phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn được nêu trong Tác phẩm; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát; tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tăng cường tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cụ thể hóa nội dung Tác phẩm để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị là dịp sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, có ý nghĩa to lớn đối với lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh có thể tiếp thu, quán triệt, thấm nhuần sâu sắc hơn nữa những giá trị to lớn, cốt lõi của Tác phẩm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư. Hội nghị đã tiếp tục truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần biến những tâm huyết, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và bài học về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Tác phẩm thành hành động và hiệu quả trên thực tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Kiều Oanh