CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chính trị
Phát động hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” trên địa bàn tỉnh
Thứ tư 01/03/2023 11:15

Sáng ngày 28/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự và chỉ đạo Lễ phát động.

Quang cảnh Lễ phát động

Tại Lễ phát động, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh phổ biến, hướng dẫn về mục đích, yêu cầu, đối tượng, thể lệ, thời gian, định hướng chủ đề tham gia Cuộc thi (theo Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và  các nội dung kế hoạch triển khai hưởng ứng Cuộc thi trên địa bàn tỉnh; giao chỉ tiêu phấn đấu số lượng tác phẩm tham gia dự thi cho các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức thu nhận các tác phẩm dự thi trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; Tỉnh đoàn; Báo Bình Định; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức thu nhận, tổng hợp các tác phẩm tham gia dự thi của địa phương, đơn vị mình; gửi danh sách và tác phẩm dự thi (bản in và file mềm) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định - Số 2A, Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Email: thichinhluanlan3bd@gmail.com) chậm nhất là ngày 30/6/2023. Sau thời gian này, các tác phẩm dự thi có thể gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương theo quy định (hết ngày 31/7/2023).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ thành lập Hội đồng sơ khảo cấp tỉnh và Tổ Thư ký để tổ chức đánh giá, lựa chọn khoảng 30 tác phẩm có chất lượng gửi dự thi ở Trung ương; tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các tác giả/nhóm tác giả và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi.

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo và phát động hưởng ứng Cuộc thi

Phát biểu chỉ đạo và phát động hưởng ứng Cuộc thi, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi, nhằm vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân nội dung và thể lệ Cuộc thi; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người tham gia dự thi. Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo ban chỉ đạo 35 của cấp mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc phát động, triển khai tại địa phương, đơn vị bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả./.

Tài liệu gửi kèm:

1. Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xem tại đây

2. Kế hoạch số 24-KH/BTGTU ngày 28/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xem tại đây

Minh Thông - BTGTU