CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kinh tế
Hội nghị triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và kiểm tra công vụ
Thứ sáu 26/01/2024 07:19

Chiều ngày 25/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và kiểm tra công vụ. Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ đã triển khai kế hoạch xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hướng dẫn nguyên tắc xác định vị trí việc làm, phân loại vị trí việc làm, các bước xác định vị trí việc làm để xây dựng Đề án.

Cũng tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã hướng dẫn một số nội dung trong xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm; hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh việc thực hiện việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ bố trí, sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm một cách phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong quý I/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm đảm bảo các nguyên tắc, mục đích, yêu cầu theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về kế hoạch kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết trong quý I/2024, UBND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu khảo sát, đo lường cảm nhận của người dân và doanh nghiệp về hiệu quả và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó sẽ tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc kiểm tra công vụ. Đồng thời, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong xử lý công việc. Tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc. Tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuân thủ đạo đức công vụ, giao tiếp, ứng xử trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức...

Nguồn:binhdinh.gov.vn