CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kinh tế
Thu hút mới 15 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 7.300 tỷ đồng
Thứ ba 14/03/2023 09:02

Từ đầu năm 2023 đến nay (tính đến ngày 10/3/2023), toàn tỉnh thu hút mới 15 dự án, với tổng vốn đăng ký 7.316,16 tỷ đồng; 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với 2.710 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông của tỉnh đang được đầu tư hoàn thiện để thu hút đầu tư

Trong đó, có 4 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư 290 tỷ đồng; 7 dự án trong các cụm công nghiệp, tổng vốn đầu tư 544,79 tỷ đồng; 4 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổng vốn đầu tư 6.481,37 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực, có 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 3 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 3 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, hạ tầng.

Phân theo địa bàn, huyện Phù Cát có 2 dự án; huyện Tây Sơn có 3 dự án; thị xã Hoài Nhơn có 3 dự án; thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh mỗi địa phương có 1 dự án; trong khu kinh tế, khu công nghiệp 4 dự án.

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), từ đầu năm đến nay, tỉnh chưa phát sinh dự án mới. Đến nay, toàn tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,088 tỷ USD.

Đối với phát triển doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 168 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 2.208 tỷ đồng, giảm 21,5% về số doanh nghiệp và tăng 27,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Thanh Sang