CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
Tuyên truyền 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)
Thứ năm 28/12/2023 13:35

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng biên soạn “Tài liệu tuyên truyền 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)”. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định giới thiệu toàn văn Tài liệu tuyên truyền này.