CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thứ hai 20/11/2023 06:53

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.

Các tin liên quan