CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
Hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II
Thứ tư 02/08/2023 09:36

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1071-CV/BTGTU gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Theo đó, để triển khai có hiệu quả Cuộc thi trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội Văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí của tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  

Đối tượng tham gia cuộc thi là các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên; công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam có tác phẩm dự thi đảm bảo các nội dung quy định về tác phẩm dự thi theo Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/9/2023. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website:

http://www.anhnghethuatbiendaoquehuong2023.com.

Xem chi tiết Thể lệ Cuộc thi tại đây!

          Kim Thoa