CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)
Thứ tư 21/09/2022 15:36

Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022).

Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.

Xem Đề cương tuyên truyền tại đây!

Ngọc Hiền