CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh
Thứ sáu 10/03/2023 09:41

Sáng ngày 8/3/2023, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh về kết quả công tác Hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Sau khi nghe Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo các nội dung liên quan; Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan đến nội dung buổi làm việc; ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh: Năm 2022, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, Đại hội Hội Cựu chiến tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo đúng quy định của Điều lệ Hội, hướng dẫn của Trung ương Hội và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, các mặt công tác của Hội trong năm đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, nổi bật là: Các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên được đẩy mạnh; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các ngành, đoàn thể có liên quan phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; giáo dục, bồi dưỡng truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Về phướng hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến tỉnh đã đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Hội cần sớm tổ chức, triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng những chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể của cả nhiệm kỳ, trong từng năm, trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện. Trong đó, đồng chí đề nghị  các cấp Hội quan tâm đến 4 nội dung cụ thể: (1) Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên, khuyến khích tổ chức Hội các cấp, cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân trong tỉnh phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên để tổ chức thực hiện. (2) Mỗi cơ sở Hội, hội viên phát huy vai trò, trách nhiệm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ. (3) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống gia đình. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ không còn cựu chiến binh nghèo (theo hướng dẫn của Trung ương Hội). (4) Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu xây dựng hội cựu chiến binh các cấp trở thành mô hình mẫu trong tổ chức và hoạt động của các hội, đoàn thể trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng vấn đề, từng đơn vị có liên quan; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện./.

Văn Tuấn - Văn phòng Tỉnh ủy