CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kinh tế
Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023
Thứ sáu 10/03/2023 15:57

Chiều tối 9.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10.8.2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, các bộ, ban, ngành Trung ương; 94 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo các hiệp hội, DN chủ chốt.

Tại điểm cầu Bình Định, các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành dự Hội nghị.

Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư là văn bản quan trọng của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế toàn diện, thực chất trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong đó xác định ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững… và đề ra các định hướng, nhiệm vụ ngoại giao kinh tế trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới, hết sức quan trọng của đất nước. Triển khai Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối và quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về đối ngoại, Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023 xác định và triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế; mở rộng, làm sâu sắc và tạo thế đan xen lợi ích trong quan hệ kinh tế với các đối tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; vận động, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ các động lực tăng trưởng; xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và DN làm trung tâm; đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, nâng cao năng lực phân tích, dự báo phục vụ điều hành KT-XH; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và bố trí nguồn lực triển khai ngoại giao kinh tế.

Các tham luận của đại diện các bộ, ngành, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các địa phương tại Hội nghị cho thấy, nhiều giải pháp ngoại giao kinh tế đã và đang được các đơn vị triển khai. Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế ngoại giao đạt hiệu quả.

Quán triệt Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10.11.2022 về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư. UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch theo lộ trình.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ban, ngành, đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các địa phương chủ động, linh hoạt trong ngoại giao kinh tế, phù hợp thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Thủ tướng lưu ý cách thức, nội dung, mục tiêu khi tiếp cận ngoại giao kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước; phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy thế mạnh, tiềm năng, cơ hội phát triển của đất nước, của địa phương, đơn vị.

Quán triệt các nhiệm vụ, mục tiêu Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải luôn đổi mới, nhạy bén ngoại giao kinh tế, đồng thời kiên định mục tiêu, linh hoạt thích ứng tốt với các điều kiện, tình hình mới. Bên cạnh đó, chú trọng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực cần đối ngoại; tận dụng Hiệp định thương mại tự do để mở rộng, khai thác thị trường mới, phân tích tình hình, chủ động biến nguy thành cơ, thoát hiểm, vươn lên ngoạn mục...  

Nguồn Báo Bình Định