CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kinh tế
QUY HOẠCH TỈNH BÌNH ÐỊNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ÐẾN NĂM 2050: Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện
Thứ sáu 05/08/2022 14:46

Dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Ðịnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam trình bày tại Hội thảo quy hoạch tỉnh Bình Ðịnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh tổ chức sáng 4.8 nhận được 19 ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, địa phương. Qua đó, giúp đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung nhằm sớm hoàn thiện báo cáo quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hội thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cùng với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng và Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Thành Hải.

Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng

Chủ động phối hợp và sớm cung cấp chi tiết, cụ thể các số liệu, dữ liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực cho đơn vị tư vấn, nhưng ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, vẫn còn nhiều số liệu trong báo cáo dự thảo chênh và sai sót so với thực tế. Chẳng hạn, phần quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt bằng lồng bè, tỉnh tập trung phát triển tại 3 hồ thủy lợi lớn: Định Bình, Mỹ Thuận, Núi Một, nhưng đơn vị tư vấn lại đưa hồ Đồng Mít vào dự thảo báo cáo. Diện tích rừng phòng hộ ghi là 172.998 ha, nhưng thực tế chỉ 154.592 ha. Ngoài ra, một số chỉ tiêu khác về diện tích gieo trồng cây hằng năm được tưới bằng công trình kiên cố, chỉ số và tên công trình thủy lợi cũng có nhiều sai sót. “Đơn vị tư vấn cần cập nhật, bổ sung lại số liệu cho chính xác, từ đó đưa ra giải pháp, định hướng phát triển phù hợp, có tính khả cao”- ông Phúc yêu cầu.

Các sở, ngành đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh

Ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương đề nghị đơn vị tư vấn xem xét lại phương án phát triển thương mại của tỉnh với việc đề xuất về xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2030. Theo ông Hưng, trong phần định hướng phát triển, đơn vị tư vấn chưa đề cập đến lĩnh vực chế biến, chế tạo, trong khi đây là lĩnh vực được tỉnh định hướng phát triển tạo đột phá trong tương lai. Đơn vị tư vấn cũng cần xem lại quy hoạch phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, vì trong dự thảo báo cáo, sự trùng lặp quy hoạch giữa TX An Nhơn và huyện Tuy Phước, dẫn đến tổng diện tích đất cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 3.160 ha. Trên cơ sở đánh giá các trụ cột, lĩnh vực được định hướng tạo đột phá, đơn vị tư vấn cũng cần đề xuất hướng đi, bổ sung các dự án trọng điểm, quy mô lớn, tạo động lực lan tỏa phát triển vào dự thảo báo cáo.

Đại diện các sở: TN&MT, Xây dựng, GTVT, Du lịch cũng chỉ rõ nhiều sai sót, chênh lệch về số liệu giữa thực tế với trong dự thảo báo cáo và đề nghị đơn vị này cập nhật và chỉnh sửa. Trong khi đó, đại diện UBND TP Quy Nhơn, TX Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ… quan tâm đến việc quy hoạch phát triển không gian đô thị và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh và tại các địa phương. Thống nhất việc xác định Quy Nhơn là khu vực động lực phát triển kinh tế của tỉnh, nhưng Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho rằng đơn vị tư vấn cần tư vấn, định hướng nên tập trung phát triển rõ ràng 4 hay 5 trụ cột kinh tế, từ đó giúp các địa phương thực hiện các giải pháp ưu tiên đầu tư phát triển.

Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung  

Sau khi nghe các sở, ngành địa phương chia sẻ, cung cấp thông tin trên các lĩnh vực; đồng thời góp ý giúp đơn vị tư vấn có cơ sở cập nhật, bổ sung số liệu, giải pháp vào dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá: Với sự nỗ lực của tổ chuyên trách, đơn vị tư vấn cùng các sở, ngành, địa phương, bước đầu tỉnh ta đã có được dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo đã đánh giá được thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho từng giai đoạn. Tuy nhiên, dự thảo vẫn còn nhiều hạn chế cần phải điều chỉnh, bổ sung. Quy hoạch tỉnh là vấn đề cực kỳ quan trọng, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì việc điều chỉnh quy hoạch là không đơn giản. Vì vậy, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương là rất lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Để giúp tổ chuyên trách của tỉnh và đơn vị tư vấn thực hiện tốt dự thảo báo cáo quy hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu sau hội thảo lần này, các sở, ngành, địa phương rà soát lại quy hoạch của từng ngành, lĩnh vực, tổng hợp, phối hợp với tổ công tác và đơn vị tư vấn để thống nhất. Tổ chuyên trách và đơn vị tư vấn phải làm rõ các nhiệm vụ, trước hết phải bám sát định hướng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; định hướng phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để xây dựng quy hoạch. Đối với các số liệu, tên gọi chưa rõ và chưa chính xác, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm cung cấp và thống nhất, lấy số liệu từ năm 2020 làm căn cứ. Đơn vị tư vấn nhanh chóng bổ sung các dự án, khu, cụm công nghiệp đang triển khai vào dự thảo; đồng thời tích hợp các quy hoạch, ngành lĩnh vực vào quy hoạch chung của tỉnh. Quy hoạch phải thể hiện rõ, cụ thể về định hướng, giải pháp phù hợp, khả thi, đặc biệt là đối với 5 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh.

Nguồn Báo Bình Định