CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố
Thứ ba 09/07/2024 13:44

Sáng ngày 08/7/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Theo đó, đạt một số kết quả nổi bật: hầu hết các ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, bài bản, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường chỉ đạo; hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng nên đã chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là vụ việc phức tạp, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc; chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc mới liên quan đến hành vi sai phạm diễn ra từ các năm trước và sai phạm mới phát sinh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã kịp thời chỉ đạo ban hành, tham mưu ban hành 2.409 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; trực tiếp tiến hành 123 cuộc kiểm tra, giám sát, ban hành 128 kết luận, kiến nghị qua kiểm tra, giám sát; chỉ đạo rà soát, bổ sung và ban hành mới 6.824 văn bản chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhằm phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; rà soát, đưa 74 vụ án, 33 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm mà Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; quan tâm chỉ đạo hoàn thành sơ kết, tổng kết các Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương; nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và báo chí đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; khẩn trương kết luận giám định, định giá tài sản; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, né tránh, từ chối giám định, định giá tài sản, từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng.

Thứ tư, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nhất là chế độ họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quan tâm tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Và tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt nội dung Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, phương thức kiểm soát quyền lực; trách nhiệm của các đơn vị liên quan nội dung các hành vi sai phạm./.

Kiều Oanh