CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024 CỦA TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Thứ bảy 30/12/2023 09:27

Đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thân mến!

Nhân dịp năm mới và đón Xuân Giáp Thìn 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, các vị chức sắc, tín đồ tôn giáo trong tỉnh, cùng với những người con quê hương Bình Định đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài những tình cảm thân thương và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2023 đã để lại nhiều dấu ấn, điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho đất nước và tỉnh Bình Định. Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) năm 2023 tăng 7,61%, cao hơn mức tăng trưởng GDP cả nước (5,05%), đứng đầu trong 5 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt dự toán; kim ngạch xuất khẩu hoàn thành 100% kế hoạch; hoạt động du lịch tăng trưởng tích cực. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Những kết quả đạt được trong năm qua có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền các cấp, tạo tiền đề thuận lợi đưa kinh tế tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác và học tập, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2023.

Bước sang năm mới 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh; năm đầu tiên tỉnh tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân trong tỉnh cần chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần bứt phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; chú trọng ứng dụng công nghệ số; phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Trước thềm năm mới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định kêu gọi đồng bào, đồng chí và cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Đồng thời, mong muốn những người con quê hương Bình Định đang sinh sống, công tác, học tập ở ngoài tỉnh và ở nước ngoài tiếp tục tham gia cống hiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà và của đất nước.

Mừng năm mới, khí thế mới, thắng lợi mới!


TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN TỈNH BÌNH ĐỊNH