CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Bình Định ký kết Quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước
Thứ năm 31/08/2023 13:33

Chiều 30/8, tại thành phố Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thành ủy Đà Nẵng (gọi tắt là 4 tỉnh, thành phố) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2013-2023 và ký Quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo. Tham dự Hội nghị, về phía KTNN có Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Trong những năm qua, thực hiện công tác phối hợp, mối quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng (các địa phương) đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN, cũng như các hoạt động giám sát, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước của các địa phương.

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với tỉnh Bình Định

Báo cáo của KTNN Khu vực III cho thấy, hàng năm, KTNN đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán. Trong thực hiện kiểm toán, các địa phương luôn phối hợp kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các Đoàn kiểm toán của KTNN thực hiện các nhiệm vụ, chức trách theo kế hoạch được giao; thường xuyên trao đổi với các địa phương về tiến độ kiểm toán, những vướng mắc phát sinh để kịp thời phối hợp xử lý có hiệu quả, nâng cao chất lượng kiểm toán. Trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, các địa phương đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN; địa phương luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Bên cạnh đó, hàng năm, các địa phương cũng đã kịp thời gửi dự toán ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương cho KTNN, cũng như các văn bản chỉ đạo, điều hành do địa phương ban hành… giúp KTNN nắm được các chính sách cụ thể liên quan đến quản lý kinh tế- xã hội của địa phương, thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử; phối hợp trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án Luật, văn bản QPPL, chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN và của HĐND, UBND các địa phương.

Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN, cũng như tổ chức các hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Quy chế phối hợp đã được ký kết

Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thành ủy Đà Nẵng gồm 3 chương, 10 điều, quy định sự phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN và tổ chức các hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật; giám sát hoạt động Đoàn kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước.

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Tại hội nghị, KTNN và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố thống nhất trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động kiểm toán, hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý, điều hành ngân sách địa phương và kết quả hoạt động kiểm toán. Đồng thời, phối hợp tổ chức các cuộc toạ đàm, hội thảo, tập huấn; tổ chức giao ban định kỳ hàng năm giữa KTNN với HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, thời gian qua, các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với tỉnh Bình Định rất xác đáng, giúp địa phương thực hiện tốt và kịp thời chấn chỉnh việc phân bổ, giao dự toán, điều hành ngân sách, từng bước hạn chế bất cập trong điều hành ngân sách địa phương. Đồng thời, tỉnh Bình Định cũng đã thực hiện đầy đủ kiến nghị của KTNN với tỷ lệ cao, năm 2020, thực hiện được 98% và 2021 thực hiện được 96% kiến nghị kiểm toán.

Để tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động phối hợp trong thời gian đến, đồng chí Hồ Quốc Dũng đề nghị KTNN thông báo kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước để Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát nhằm phát huy hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật; Kiểm toán nhà nước và Thường trực HĐND tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp trong quá trình kiểm toán, thường xuyên trao đổi về tiến độ kiểm toán, những vướng mắc phát sinh để kịp thời phối hợp xử lý. Thường trực HĐND tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục phối hợp với Kiểm toán nhà nước trong công tác tuyên truyền pháp luật về Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành ở địa phương về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Kiểm toán nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các địa phương, đồng thời, nhấn mạnh, định hướng của ngành Kiểm toán trong thời gian tới là thực hiện các cuộc kiểm toán đảm bảo gọn, chất lượng, giảm thiểu tối đa chồng chéo, tránh phiền hà cho cơ sở; hạn chế tối đa các đoàn kiểm toán làm việc trên cùng một địa bàn trong cùng một thời điểm.

Tổng kiểm toán Nhà nước đề nghị các tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm toán; hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương…

Tại hội nghị, KTNN đã tiến hành ký Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 11 đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Sở, ngành thuộc 04 địa phương đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.

Kiểm toán Nhà nước đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn (bìa trái) và lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi (thứ 2 bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa phải) đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước.

Nguồn:binhdinh.gov.vn