CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chính trị
Hội nghị Tỉnh ủy (phiên bất thường)
Thứ ba 07/03/2023 10:20

Sáng ngày 07/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để triển khai một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ và công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(ảnh) Toàn cảnh Hội nghị

Tại phiên họp nội bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất bầu bổ sung đồng chí Mai Việt Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thống nhất thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

(ảnh) Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Việt Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn được bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX

Tại phiên họp mở rộng, đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 97-QĐ/TW ngày 07/02/2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

(ảnh) đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Hồng Minh - Văn phòng Tỉnh ủy