CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024
Thứ tư 26/06/2024 14:27

Ngày 26/6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Thăng An - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương đến 66 điểm cầu ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương với sự tham dự của 1.720 đại biểu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Định

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bình Định có đồng chí Phạm Vĩnh Thái - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan và bộ phận trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng của Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tạp chí Văn nghệ Bình Định; đại diện phóng viên, biên tập viên thuộc các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh Bình Định được phân công tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Thăng An - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, thông qua hội nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng phù hợp với đặc trưng từng địa phương, vùng miền. Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, là chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được bồi dưỡng 6 chuyên đề, gồm: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; Một số vấn đề về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh và truyền hình; Giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí; Chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Định

Các chuyên đề được trao đổi tại Hội nghị là những nội dung rất quan trọng, cần thiết, bổ ích đối với những người làm công tác tuyên truyền; góp phần củng cố, nâng cao kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ, chất lượng trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, phù hợp yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, giúp đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh xác định rõ hơn về vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, trang bị kỹ năng sáng tạo, phát hiện đề tài cho các tác phẩm báo chí đạt chất lượng để tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

THIÊN TRÚC